QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2008 SÈRIE 5

Respon les següents preguntes

a) inútil, perquè es necessita molt de temps per a poder fer el procés correctament.
b) inútil, perquè l'adob que s'obté no té la qualitat dels fertilitzants químics.
c) inútil, perquè es necessita molt d'espai per a poder fer el procés correctament.
d) útil, perquè forma part dels mecanismes de recuperació, reciclatge i reutilització dels residus.

En un plànol s’ha acotat la peça tal com s’indica en la figura. L’amplada màxima de la ranura central és
a) 68,5 mm
b) 69,5 mm
c) 70,5 mm
d) 71,5 mm

a) 1,5%
b) 2,5%
c) 3,0%
d) 4,5%

a) 18,75 kg
b) 11,25 kg
c) 9,375 kg
d) 6,25 kg

a) Més gran queL20
b) Més petit que L20
c) Igual a L20
d) Més gran que L20 o igual o més petit que L20, depenent del valor de L20

a)


b)


c)


d)


a)


b)


c)


d)


a)


b)


c)


d)


A. a) η bomba = 0,7368 b) V=13500 l c) 0,02639 €/m^3
B. a) η bomba = 0,7368 b) V=13500 l c) 21,1123 €/m^3
C. a) η bomba = 0,7368 b) V=225 l c) 0,02639 €/m^3
D. a) η bomba = 0,7368 b) V=13500 l c) 0,02865 €/m^3

A. a) F= 38,83 N b) Fv = 56,065 N Fh= 33,63 N c) Quan α=0 La força que fa el cilindre passa per O i per tant sí es pot iniciar el moviment d'obertura de la finestra. És, doncs, una bona solució.
B. a) F= 38,83 N b) Fv = 44,83 N Fh= 19,41 N c) Quan α=0 La força que fa el cilindre passa per O i per tant no es pot iniciar el moviment d'obertura de la finestra. No és, doncs, una bona solució.
C. a) F= 22,42 N b) Fv = 59,064 N Fh= 11,21 N c) Quan α=0 La força que fa el cilindre passa per O i per tant no es pot iniciar el moviment d'obertura de la finestra. No és, doncs, una bona solució.
D. a) F= 38,83 N b) Fv = 44,83 N Fh= 19,41 N c) Quan α=0 La força que fa el cilindre passa per O i per tant sí es pot iniciar el moviment d'obertura de la finestra. És, doncs, una bona solució.